Ce va oferă proiectul


Academia de Studii Economice din Bucuresti deruleaza, în perioada mai 2014 – octombrie 2015, în parteneriat cu Asociatia Nationala a Firmelor de Consultanta si Training în Management (AMCOR), Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG – Structural Consulting™ Group si Asociatia Studenti si Profesionisti IT&C – ASPI proiectul PRACTICA AZI PENTRU A DEVENI MANAGERUL DE MÂINE!”.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2 – Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Domeniul Major de Interventie 2.1 – Tranzitia de la scoala la viata activa.

Obiectivul general al proiectului este „facilitarea tranzitiei la viata activa pentru 353 studenti la programele de masterat din stiinte economice prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de orientare, consiliere si dezvoltare personala, mentorat în cariera, precum si stagii de practica la potentiali angajatori, într-un interval de 18 luni”.

Obiectivele specifice stabilite în proiect au în vedere:

1. Îmbunatatirea serviciilor de orientare, consiliere si dezvoltare personala si activitati suport pentru 353 studenti în vederea fundamentarii deciziilor acestora în ceea ce priveste parcursul profesional/educational;

2. Dezvoltarea unei comunitati de practica prin consolidarea parteneriatului între universitate, asociatii profesionale, societatea civila, angajatori, tutori si practicanti în vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa si îmbunatatirea traseului în cariera a 353 de studenti masteranzi;

3. Îmbunatatirea aptitudinilor de munca necesare pentru insertia ulterioara pe piata muncii pentru 200 studenti, prin oferirea de stagii de practica.

Proiectul a fost conceput tinând cont de necesitatile specifice ale studentilor, prin identificarea în procesul de documentare a unor studii si statistici nationale si europene cu caracter public, din care reiese faptul ca angajatorii percep absolventii ca fiind mai bine pregatiti teoretic decât practic. Totodata, majoritatea studentilor sunt de parere ca actualele cursuri pun prea mare accent pe aspectele teoretice, în dauna celor practice, de cele mai multe ori acestia neavând posibilitatea sa-si dovedeasca, la locul de munca, pe deplin competentele specificate în suplimentul de diploma.

 

 

Prin participarea la stagiile de practica vor fi satisfacute nevoile fiecarui student din grupul tinta, respectiv:

 • nevoia de a dobândi cunostinte, competente si abilitati care vor deschide noi orizonturi si oportunitati de angajare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.
 • nevoia de a interactiona cu profesionisti în domeniu, de a lucra în cadrul unei echipe competitive si de a se orienta catre rezultat, toate acestea facilitând obtinerea unui loc de munca.

Valoarea adaugata a proiectului consta în:

 • îmbunatatirea calitatii serviciilor de orientare si consiliere;
 • cresterea numarului de ore de consiliere pentru studenti si a relevantei continutului acestora pentru nevoile specifice ale masteranzilor în stiinte economice;
 • furnizarea de aptitudini de munca relevante prin participarea la stagii de practica;
 • crearea unui sistem inovator de comunicare si colaborare între universitate, studenti si angajatori prin platforma web suport pentru Comunitatea de Practica.

Beneficiile pentru grupul tinta ca urmare a participarii la acest proiect sunt:

 • îmbunatatirea capacitatii de adaptare la cerintele unui loc de munca prin dezvoltarea aptitudinilor si dobândirea abilitatilor practice specifice de munca în cadrul stagiilor practice asigurate în cadrul proiectului;
 • obtinerea unei subventii garantate de 500/RON/student/stagiu de practica pentru fiecare student ce va derula stagiul de practica;
 • sansa de a câstiga unul din cele trei premii (premiul I: 2000 lei, premiul 2: 1500 lei, premiul 3: 1000 lei) acordate celor mai buni 3 masteranzi/sesiune;
 • sansa de a participa la atelierele integrate, care vor aduce cei mai buni 50 de studenti fata în fata cu antreprenori si profesionisti din domeniul managementului si managementului de proiect, derulate într-un cadru non-formal;
 • îmbunatatirea parcursului educational si continuarea studiilor în ciclul de doctorat, ca urmare a activitatilor de orientare si consiliere.

Manager de proiect

Conf. univ. dr. Razvan Catalin DOBREA