Stimulente de stat pentru absolventii de studii superioare care se angajeaza!


Absolventii institutiilor de invatamant superior vor putea beneficia de prevederile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, ce va intra in vigoare incepand cu 12 martie si care reglementeaza, pentru acestia, perioada de sase luni de debut in profesie.

Acest stagiu este prevazut de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile acestei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Suma stipulata mai sus nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice.

Contractul de stagiu se incheie odata cu contractul individual de munca si are o durata de sase luni cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu. La sfarsitul perioadei de stagiu, in urma promovarii evaluarii activitatii, stagiarul primeste un certificat semnat de angajator, perioada de stagiu constituind in acesta caz vechime in specialitate. Nepromovarea evaluarii se finalizeaza cu eliberarea unei adeverinte prin care se recunoaste finalizarea stagiului.

Angajatorii care beneficiaza de finantare din bugetul asigurarilor pentru somaj sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat. Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana, in situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, Ia initiativa angajatorului, inceteaza si contractul individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de lege.

Sursa: http://adevarul.ro