Activitati POSDRU 137080 (mai 2014-oct 2015)


 

Activitatea

Perioada de implementare

(L1 = luna 1 (mai 2014))

Responsabil

1

A1. Managementul proiectului

L1-L18

Solicitant

2

A2. Implementarea masurilor de informare, promovare si publicitate a proiectului si a FSE/POSDRU

L1-L18

Solicitant

Partener 1

Partener 2

Partener 3

3

A.3. Derularea campaniei de informare pentru promovarea activitatilor de consiliere, orientare si dezvoltare personala

L2-L18

Solicitant

Partener 1

Partener 2

Partener 3

4

A.4. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor de orientare, consiliere si dezvoltare personala pentru studenti

L2-L18

Solicitant

Partener 2

Partener 3

5

A5. Crearea cadrului de desfasurare a stagiilor de practica

L2-L16

Solicitant

Partener 1

Partener 2

Partener 3

6

A.6 Implementarea si monitorizarea stagiilor de practica

L3-L15

Solicitant

Partener 1

Partener 2

Partener 3

7

A.7. Organizarea a 2 ateliere integrate de schimb de bune practici si de dezvoltare a competentelor pentru 50 de masteranzi

L10-L18

Solicitant

Partener 1

Partener 2

Partener 3

8

A.8. Angajarea a 70 de masteranzi in organizatii cu locuri de munca adecvate pregatirii acestora

L3-L18

Solicitant

Partener 1

Partener 2

Partener 3